วิสัยทัศน์
เราจะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายลูกอมและขนมขบเคี้ยวในระดับแนวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล เป็นที่นิยม และตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ
image
1. คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตที่สะอาด ทันสมัย บุคลากรมีสุขลักษณะที่ดี ตามมาตรฐานสากล
image
2. พัฒนามาตรฐานการผลิต ให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
image
3. สำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ
image
4. แสวงหาโอกาสและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
image
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาขีดความสามารถทั้งด้านการให้ความรู้และฝึกทักษะในการทำงาน
Powered by MakeWebEasy.com