ข่าวสาร และ กิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทางบริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ลูกอมและขนมขบเคี้ยว ไปเติมในตู้ปันสุขในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ในระยะนี้

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ทางบริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด ร่วมกับทีมงานTO BE NUMBER ONE ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ "ปลูกป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม"       ณ พื้นที่ อนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแสดงถึงพลังในการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกต่อการดูแลธรรมชาติและระบบนิเวศน์ เพื่อให้พนักงานและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

ไม่พบเนื้อหา
Powered by MakeWebEasy.com